จัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโชยน์ และทำความดี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ :: โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม
วันที่ 5 ธันวาคม 2566 นายมะยูนา มะเย็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม มอบหมายให้นางจุฑาทิพย์ ไกรทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม นำคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน จัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโชยน์ และทำความดี เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ดูในอัลบั้มอื่น!


ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์

E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง