เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทำหน้าที่ HODT (Head Department of Tarbiyah) และการดำเนินงาน Tarbiyah :: โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566นำหัวหน้างานอิสลามศึกษา(นายมูฮัมหมัดรอเซะ ดือเล๊าะ) เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการทำหน้าที่ HODT (Head Department of Tarbiyah) และการดำเนินงาน Tarbiyah ในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนอิกเราะสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร

ดูในอัลบั้มอื่น!


ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์

E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง