เข้ารับเกียรติบัตรสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา :: โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 นายมะยูนา มะเย็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม เข้ารับเกียรติบัตรสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2565 รางวัลชมเชย ระดับกระทรวงศึกษาธิการ จากนายปรีชา นวลน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ดูในอัลบั้มอื่น!


ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์

E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง