ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม จังหวัดนราธิวาส :: โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม
#ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม จังหวัดนราธิวาส
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประจำปีการศึกษา 2566 มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา
ในการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 Portfolio
#โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม
#มหาวิทยาลัยทักษิณ
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
#มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

ดูในอัลบั้มอื่น!


ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์

E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง