กิจกรรม YC (Youth Counselor) เพื่อนที่ปรึกษา “วิถีใหม่” ณ ห้องเรียนคุณภาพ :: โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม
วันนี้ 22 พฤศจิกายน 2566 นายมะยูนา มะเย็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสุวรรรวิทยาคม ได้มอบหมายให้ นางสาว สุพรรณี ยูโซ๊ะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงสุวรรรวิทยาคม เปิดพิธีกิจกรรม YC (Youth Counselor) เพื่อนที่ปรึกษา “วิถีใหม่” ณ ห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

ดูในอัลบั้มอื่น!


ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์

E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง