ประวัติความเป็นมา :: โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม

  • ประวัติความเป็นมา
    ประวัติความเป็นมา
    เผยแพร่วันที่111 : 2 ต.ค. 2564 | โดย : Admin | เปิดอ่าน : 222

โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการสอนในวันที่ 4 มิถุนายน 2513 คำว่า “ เวียงสุวรรณ ” เป็นชื่อที่ ดร. ก่อ สวัสดิพานิช ซึ่งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสามัญศึกษา ได้ตั้งขึ้นหลังจากที่ได้รับอนุมัติจัดตั้งแล้ว โรงเรียนได้ทำการเรียนการสอนในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน มีนักเรียน 47 คน โดยมีศึกษาธิการอำเภอแว้ง รักษาการครูใหญ่ และมีครูสอน คือ นายรื่น ช่างสาร นายอำเภอแว้งขณะนั้น และครูโรงเรียนบ้านแว้งอีก ๒ คน โดยอาศัยอาคารเรียนชั่วคราวของโรงเรียนบ้านแว้ง นอกจากนี้มีคณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียนตลอดจนประชาชนอำเภอแว้ง ได้บริจาคสิ่งของแก่โรงเรียน หลายรายการ ต่อมาวันที่ 13 ตุลาคม 2513 กรมสามัญศึกษา ได้ส่งครูใหญ่ คือ อาจารย์สุวิชช์ ศรีทิพยราษฎร์ มาประจำ และผู้สอนอีก 2 ท่าน พร้อมกันนี้ กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนและได้ย้ายไปเรียนที่โรงเรียนหลังใหม่ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2514 จากอดีตถึงปัจจุบัน โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม ได้เปิดสอนมาเป็นเวลา 50 ปีข้อมูลพื้นฐาน

แผนผังโรงเรียน ข้อมูลนักเรียน อัตรากำลังครู ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ITA Online 66 ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ภารกิจและหน้าที่ อำนาจหน้าที่ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่โรงเรียน ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบภายใน Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์

E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง