เข้าร่วมกิจกรรม “กล่องความรู้ สู่ความสุข” สอนเสริมเติมความรู้ :: โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม
วันที่ 4 ธันวาคม 2566นักเรียน ชั้นม.6 เข้าร่วมกิจกรรม “กล่องความรู้ สู่ความสุข” สอนเสริมเติมความรู้ นักเรียนให้พร้อมสำหรับการทดสอบวัดความถนัด (TGAT และ TPAT) ระหว่างวันที่ 4 – 7 ธันวาคม 2566 ผ่านช่องทาง OBEC Channel YouTube และ Facebook

ดูในอัลบั้มอื่น!


ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์

E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง