กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณหน้าโรงพยาบาลแว้ง :: โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม
หน้าหลัก
จัดซื้อจัดจ้าง ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม ได้จัดกิจกรรม "จิตอาสา" เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (25 พฤศจิกายน ของทุกปี) นำโดย นางสาว สุพรรณี ยูโซ๊ะ และนางจุฑาทิพย์ ไกรทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดและพัฒนาพื้นที่บริเวณโรงเรียน และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณหน้าโรงพยาบาลแว้ง ด้วยความตั้งใจและสามัคคี

ดูในอัลบั้มอื่น!


ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์

E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง