โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม


บุคลากร :: ผู้อำนวยการ


ชื่อ-สกุล : นายมะยูนา มะเย็ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กลุ่มงาน : คณะผู้บริหาร
ลักษณะของงาน : ผู้อำนวยการ
โทรศัพท์มือถือ : 089-879-0679
E-Mail : wkschool@hotmail.com

 

 

เลขที่ 280 ม.6 ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160

E-mail : wk@wkschool.ac.th  phone : 073659140

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by www.webkroox.com