เชิญร่วมงานกระทรวงศึกษาธิการ(ส่วนหน้า)เคลื่อนที่ จังหวัดนราธิวาส (อำเภอแว้ง)- ข่าวประชาสัมพันธ์Home  ข่าวประชาสัมพันธ์  เชิญร่วมงานกระทรวงศึกษาธิการ(ส่วนหน้า)เคลื่อนที่ จังหวัดนราธิวาส (อำเภอแว้ง)

เชิญร่วมงานกระทรวงศึกษาธิการ(ส่วนหน้า)เคลื่อนที่ จังหวัดนราธิวาส (อำเภอแว้ง)

วันจันทร์  ที่  ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ณ โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม อำเภอแว้ง  จังหวัดนราธิวาส
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๕
กระทรวงศึกษาธิการ

แผนผังบริเวณงาน กระทรวงศึกษาธิการส่วนหน้าเคลื่อนที่

หมายเลข 1-2 โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม                     
หมายเลข 3 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส  
หมายเลข 4 โรงเรียนบ้านแว้ง                                
หมายเลข 5 ศูนย์เครือข่ายเมืองทอง                         
หมายเลข 6 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแว้ง
หมายเลข 7 ศูนย์เครือข่ายฮาลา-บาลา
หมายเลข 8 ศูนย์เครือข่ายแว้งพัฒนา      
หมายเลข 9 ศูนย์เครือข่ายเอราวัณ-กายูคละ
หมายเลข 10 องค์การบริหารส่วนตำบลแว้ง
หมายเลข 11 องค์การบริหารส่วนตำบลกายูคละ 
หมายเลข 12 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดง
หมายเลข 13 องค์การบริหารส่วนตำบลเอราวัณ
หมายเลข 14 องค์การบริหารส่วนตำบลโล๊ะจูด
หมายเลข 15 องค์การบริหารส่วนตำบลฆอเลาะ
หมายเลข 16-17 สำนักงานการศึกษาเอกชนนราธิวาส
หมายเลข 18 เทศบาลตำบลแว้ง+เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา
หมายเลข 19  วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
หมายเลข 20  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
หมายเลข 21 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์+โรงพยาบาลแว้ง
หมายเลข 22 จุดลงทะเบียน/กองอำนวยการ * ทหารพรานหญิง
หมายเลข 23-25 ศูนย์อาหาร
 
 

 

 
 

  โพสต์ : 8 ก.ค. 2561 เวลา 13:48:16

 

 

 

เลขที่ 280 ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160

E-mail : admin@wkschool.ac.th  phone : 073659140,073659440 Fax 073659440

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by www.webkroox.com