นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจเยี่ยมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น- ข่าวประชาสัมพันธ์Home  ข่าวประชาสัมพันธ์  นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจเยี่ยมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจเยี่ยมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคกลาง ครั้งที่ ๓๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
 

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจเยี่ยมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคกลาง ครั้งที่ ๓๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (เมืองกาญจน์เกมส์ ๒๐๑๗) ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในครั้งนี้ ทางเทศบาลเมืองกาญจนบุรีรับเป็นเจ้าภาพ ในการจัดการแข่งขันฯดังกล่าว ณ สนามกีฬาสวนสมเด็จพระญาณสังวร สนามกีฬา ๓๖ พรรษา (๑๒ ปี) และศูนย์เยาวชนทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

tags  :  ก.ค.ศ.  สพฐ.  การศึกษา  อปท  อบต.   

  โพสต์ : 21 พ.ย. 2560 เวลา 20:57:25

 

 

 

เลขที่ 280 ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160

E-mail : admin@wkschool.ac.th  phone : 073659140,073659440 Fax 073659440

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by www.webkroox.com