ประกาศเจตจำนงการบริหารงานในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น- ข่าวประชาสัมพันธ์Home  ข่าวประชาสัมพันธ์  ประกาศเจตจำนงการบริหารงานในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

ประกาศเทศบาลตำบลบะยาว ได้ประกาศเจตจำนงการบริหารในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

Save ดาวน์โหลดไฟล์

  โพสต์ : 15 พ.ย. 2560 เวลา 10:46:20

 

 

 

เลขที่ 280 ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160

E-mail : admin@wkschool.ac.th  phone : 073659140,073659440 Fax 073659440

Copyright © 2017 - 2018. Template All Rights Reserved. | Design by www.webkroox.com